SADE History

For now in Norwegian and Danish, but will be translated. Word by the founding fathers of SADE

Historien om SADE

Ved Aksel Kruse, Magne Osnes og Arne R. Rosseland

ERCP besøk I Aarhus 1974 Jenny Erichsen,Flemming Hansen, Arne og Bjarne Rosseland (Foto Flemming Hansen)

Sammarbeide mellom Aksel Kruse, Magne Osnes og Arne R. Rosseland startet i november 1973, og fortsatte under det 8. Nordiske Gastroenterologmøde i Turku / Åbo i juni 1974.

Hovedemnerne ved dette møde var ”Akut øvre gastrointestinal blødning” og ”Pancreatitis”.  Blandt foredrag, som havde nyhedsværdi og løfter for fremtidig ekspansion var endoskopi ved øvre GI blødning og ikke mindst ERCP ved pancreatitis, hvor AK præsenterede en film om undersøgelsesteknikken og et foredrag om ERCP ved recidiverende pancreatitis. Torbjørn Løtveit, Snorre Aune , Johannes Myren , Povel Riis og ikke mindst Magne Osnes var ”fyr ogflamme” og fra Svenske kolleger i Lund og Stockholm har interessen stor ( Th. Ihre, I. Ihse, G. Liedberg).  Vi  havde gode diskussioner og enedes om at søge at samle interesserede i Oslo foråret 1975.

Det blev det første nordiske endoskopi seminar, som blev holdt på Lysebu – konferencecentret i Oslo. Initiativtagerne var Magne Osnes, Arne Rosseland og Aksel Kruse med opbakning fra vore chefer og deres nærmeste samarbejdere. Ikke mindst havde vi opbakning fra forhandleren af Olympus endoskoper i Norge, Island og Danmark, James Polack ved  Flemming Hansen

Aksel Kruse demonstrer video endoscopi i Aarhus (april 1975) for Bjarne Rosseland og Asger Bisgaard Pedersen (Foto Arne R. Rosseland)

Hvem der havde de mest præcise forventninger til et nærmere Nordisk samarbejde om emner vedrørende GI endoskopi m.h.p. at promovere og sikre korrekt brug af de diagnostiske og senere også terapeutiske procedurer, er vel usikkert, men nævnes bør professorerne Erik Amdrup i Århus, Johannes Myren og Snorre Aune i Oslo samt overlæge Kaare Solheim i Skien, Norge og ikke minst Lenhart Wehlin og Nils Gabrielson, Malmø.

Vi unge havde deres tillid og opbakning og vi var fulde af forventninger om at komme til at beherske alle mulige teknisk vanskelige procedurer – dog altid med et klart klinisk sigte til gavn for patienterne, som lagde krop til vores ekspanderende ekspertice.

Det 9 Nordiske Gastromøtet i Reykjavik hvor hovedtema var Ventrikkel cancer og Gallesyrer. Under ventrikkel cancer sesjonen var 5/7 deler om endoscopi. Her ble gastrocamera teknikken med meget høy frekvens av tidlig cancer ble presentert av Gauti Arnthorson fra Akureri.

Aksel Kruse holder innlegg Island 1975. Gauti Arnthorson leder møtet. (Foto Arne R. Rosseland)

Magne Osnes holder innlegg Island 1975 (Foto Arne R. Rosseland)

Har var de som planla ett eget endoscopimøte i forbindelse med det 10. gastroentrologi møtet i Aarhus september 1976.

12 juni 1976 var det planleggnings møte i haven til Flemming Hansen Fordresgårdsvei 27 Købenavn NV.

Fra venstere: Lehnart Wehlin, Aksel Kruse Nils Gabrielson, Franz-Thomas Forck og Magne Osnes (Foto Flemming Hansen)

Under det 10 . Nordiske gastroentrologmøtet ble det holdt ett eget endoscopi seminar dagen før den offisielle åpningen med 97 deltagere, fra samtlige nordiske land. Temaene var Therapeutisk endoscopi og den resierte ventrikkle. Og  fremtidig nordisk endoscopi samarbeide.Møtet ble opnet av Prof. Erik Amdrup.

Her ble SADE offifielt dannet med Magne Osnes som President

Styre møtr i Sade på Soria Moria Oslo.

Fra venstre: Herman von Numers Finland, Frans-Tomas Forck Sverige Arne R. Rosseland og Magne Osnes Norge, Peter Matzen og Fotogrof Aksel Kruse Danmark.

  1. Møde på Lysebu – april 1975
  2. Møde i Århus –  september 1976
  3. SADE dannes
  4. 1980 holdes det første egentlige SADE-kursusi Oslo – igen Lysebu
  5. Året efter holdes det andet SADE-kursuspå Vettre i Norge
  6. Og 1983 holdes det tredje SADE-kursus på KolleKolle i Danmark
  7. Og 1984 holdes kurset på Billingehus i Sverige.

SADE logo tegnet av Per Engeseth etter utkast av Magne Osnes.

Konceptet for disse kurser var ret så enestående:

Praktisk kursus – 3 dage –  med mulighed for ”hands-on” oplæring – skandinaviske centre.

Fulgt af et fælles kursus med teori og deltagelse af både læger og sygeplejersker.

I forbindelse med kurserne kunne vi invitere gæsteforelæsere, som den ene dag i det nationale gastroenterologiske selskab holdt forelæsning og den følgende dag på kurset gentog forelæsningen for kursusdeltagerne. Dette med baggrund i økonomisk støtte fra de nationale selskaber.

(1983 Peter B. Cotton ved kurset på KolleKolle, 1987 Jerome D. Waye på kurset i Ebeltoft, Michel Cremer på  kurset i Skørping). Også en række andre prominente gæsteforelæsere har bidraget til kursernes succes, bl.a.  Nib Soehendra, Guido Tytgat, Fritz Hagenmüller, Paul Swain og Christopher Williams, Jürgen Riemann,

SADE boken ble pågebynt i 1982, og første utgave kom som ringperm. Den første mindre revisjon kom i 1983, og en større revisjon i 1997.

Det var mange forfattere fra Scandinavia som bidro til denne boken. Lars Aabakken, Jens Dahlerup, Frans Thomas Fork, Flemming Hansen, Lone S- Jensen, Aksel Kruse, Gustav Liedberg, Peter Matzen, Lars Birger Nesje, Magne Osnes, Tor Qvigstad, Arne R. Rosseland, Premysl Slesak, Peter Villmann, Pål Wara og Svein Ødegaard.

De nordiske endoskopiseminarer / endoskopimøder blev efterhånden integreret i de nordiske gastroenterologmøder – strid herom i Århus 1976 og Odense 1981, men herefter helt integreret. Styret var i de første mange år en form for klub, hvor kurserne / møderne stemte for genvalg af Magne Osnes, Arne Rosseland, Niels Gabrielsson, Frans Thomas Fork, Herman von Numers, Peter Matzen og Aksel Kruse og i en årrække Lars Aabakken som en meget effektiv sekretær.

Ved disse kurser blev der ofte arrangeret fællesrejse fra centrene med praktisk kursus  til centret med teoretisk kursus – disse fællesrejser (ofte med færge fra Frederikshavn / København til Oslo) bidrog til at kursister og lærere fik et ekstra socialt udbytte. Turene blev ofte benyttet til at skrive limericks eller lignende former for evaluering.

I forbindelse med kurserne blev der afholdt tekniske udstillinger og fra den bio-medicinske industri var der megen interesse i den uddannelsesmæssige betydning af kurserne.  De fleste blev afholdt med et mindre overskud, som anvendtes til drift af et sekretariat i Oslo.

Hoved sponsor i alle årene var Olympus ved Firma Polack.

Utdeling av SADE-Prisen første gang i Odense 1981

Jane Møller Hansen får prisen av Magne Osnes. Arne R. Rosseland i midten og Lars Aabakken til venstre (Foto AkselKruse)

ET SADE-projekt med udarbejdelse af et fælles skandinavisk registreringssystem baseret på EDB-registrering af vore data og en fælles endoskopi-journal strandede.

SADE-Pakken ble brukt på Ullevål og SiA i 1984.

1983 kom den første reviderte (fullstendige) udgave af lærebogen GASTROINTESTINAL ENDOSKOPI. Den 4. Udgave er undervejs – bogen er udgivet på slovakisk og i modificeret form på portugisisk (i Brasilien). Også bogen med et forfatterkollegium af skandinaviske eksperter – under redaktion af Magne Osnes og Arne Rosseland – de senere år med Lars Aabakken som redaktør – har givet overskud.

Ved det 10. SADE-kursus – på Soria Moria i Oslo – blev der holdt hyldesttaler og læst limericks.  En af kursusdeltagerne, overlæge Bent Halver omtalte ved den lejlighed SADE-boken som ”Den Arne-Magneanske Samling” – med skyldig henvisning til de Islandske håndskrifter, der var blevet givet tilbage til Island : Den ArneMagnæanske Samling – gennem årtier indsamlet af Arne Magnussøn og opbevaret sikkert i København.

SADE er integreret i ESGE.

SADE er efter forhandlinger gennem flere år blevet et fælles organ for de skandinaviske gastroenterologiske selskaber. De sender hver 2 medlemmer til styret.

Ps. Denne teksten ble skrevet av Aksel Kruse for noen år siden, og den ble diskutert med Magne Osnes, og nå noe revidert av Arne R. Rosseland.

Aksel Kruse døde 28 januar 2015

Magne Osnes døde 7 oktober 2013